279/65

Informacje

Powierzchnia: 9192
Numer działki: 279/65


Pozostałe działki nad zalewem:

Numer działki Powierzchnia w ha.
279/13 0.0665
279/14 0.2002
279/15 0.2476
279/16 0.2495
279/17 0.2073
279/18 0.2504
279/19 0.1862
279/20 0.2221
279/21 0.1929
279/22 0.2056
279/23 0.2282
279/24 0.2165
279/25 0.1926
279/26 0.2723
279/27 0.3621
279/28 0.3008
279/29 0.3805
279/30 0.3193
279/31 0.2895
279/32 0.3061
279/33 0.2629
279/34 0.2572
279/35 0.2810
279/36 0.2764
279/37 0.2440
279/38 0.2192
279/39 0.1874
279/40 0.1689
279/41 0.2081
279/42 0.5425
279/43 0.3458
279/44 0.3164
279/45 0.5739
279/46 0.2491
279/47 0.0259
279/48 0.9747
279/49 0.5180
279/50 0.8965
279/51 0.9217
279/52 0.5942
279/75 0.2112
279/76 0.2065
279/77 0.2021
279/78 0.4548

Opis

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka nr 279/65 o pow. 0, 9192 ha, wchodzi w skład kompleksu kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-usługowy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. Położona w centralnej strefie planowanej zabudowy wokół zbiornika, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących i planowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych i plaży. Uzbrojenie działki bardzo dobre, wzdłuż planowanej drogi dojazdowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia oraz linia wodociągowa wodociągu miejskiego. Istnieje również możliwość podłączenia się do linii kanalizacji ściekowej, przebiegającej w ciągu dróg dojazdowych. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, działka bezpośrednio przylega do głównej drogi dojazdowej (obecnie niewidoczna w terenie), która w przyszłości ma stanowić promenadę zwokół zbiornika. Teren działki lekko nachylony w kierunku północnym, w stronę zbiornika, nie ogrodzony, porośnięty trawą i samosiewkami krzewów liściastych. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Sąsiedztwo – otoczenie bardzo dobre: niewielka odległość od zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody ok. 5 ha i głębokości do 4,5 m., stanowiącego lokalne kąpielisko z wydzielonymi molem i pomostami, akwenami dla dobrze i słabo pływajacyh oraz brodzik dla dzieci. W centralnej części zbiornika zlokalizowana jest wieża widokowa o wysokości 14 m nad poziomem lustra wody. Teren międzu planowaną promenadą a linią brzegu przeznaczony jest na pole biwakowe, miejsca plażowania, boisko sportowe ze sztuczną trwaną wraz z widownią, liczne miejsca parkingowe oraz ścieżki i alejki spacerowe. Przy polu biwakowym zlokalizowano cztery drewniane pomosty przeznaczone dla wędkarzy, a w przyszłości dla sprzętu pływającego. W odległości ok. 500 m od kąpieliska, na północnym zboczu góry Krzyżnik (710 m n.p.m.) zaplanowano na początku 2009 r. rozpoczęcie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wejdą stok narciarski ze sztucznym naśnieżaniem oraz oświetleniem, kolejka linowa „kanapowa”, liczne wyciągi orczykowe. Przeznaczenie w z.p.z.p. - obiekty hotelowe (symbol z planu UT1).

Mapa

Znajdź dojazd