Krzyżnik - jakiego nie było

Informacje

Opis

FILM PROMOCYJNY

KTO STWORZY KRZYŻNIK, JAKIEGO NIE BYŁO?
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim poszukuje inwestora dla kompleksowego zagospodarowania góry Krzyżnik (710 m n.p.m.) w celu stworzenia całorocznej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców ziemi kłodzkiej oraz turystów.

POŁOŻENIE
Stronie Śląskie położone jest w Sudetach Wschodnich i od kilkunastu lat rozwija się jako centrum turystyczne Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. Sudety Wschodnie stanowią tą „spokojniejszą" i najbardziej zalesioną część polskich Sudetów, a zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022 samorząd dąży do zrównoważonego rozwoju turystyki w oparciu o walory górskiego krajobrazu. Dla mieszkańców aglomeracji katowickiej, okolice Stronia Śląskiego stanowią najłatwiej dostępną część polskich Sudetów, zaś przez mieszkańców aglomeracji wrocławskiej góry te są często wybierane jako cel wycieczek i pobytów weekendowych (odległość Wrocławia do Stronia Śląskiego wynosi 110 km).

Góra Krzyżnik położona jest ok. 0,5 km od zabudowy mieszkaniowej Stronia Śląskiego i 7 km od Kletna, znanego z najpiękniejszej w Polsce Jaskini Niedźwiedziej. Dzięki spektakularnym okryciom nowych sal i korytarzy w 2012 r., znaczenie Jaskini Niedźwiedziej jako atrakcji turystycznej wzrośnie. Udostępnienie nowo odkrytych sal dla ruchu turystycznego wpisane zostało w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Jedynie 1 km od góry położony jest zalew rekreacyjny w Starej Morawie. W tej samej miejscowości turyści zwiedzić mogą unikat architektury przemysłowej -- Wapiennik „Łaskawy Kamień", w którym działa rodzinne muzeum zabytkowych maszyn drukarskich i atelier druku artystycznego, a przy obiekcie urządzono ogród japoński. Gmina Stronie Śląskie wraz ze Związkiem Gmin Śnieżnickich prowadzi zaawansowane prace nad rozpoczęciem budowy wieży widokowej na Śnieżniku 1425 m n.p.m. (zniszczona w latach 70-tych XX w. wieża przez ponad 150 lat stanowiła symbol ziemi kłodzkiej), dzięki czemu zwiększy się atrakcyjność turystyczna całego regionu. W Sudetach Wschodnich, po obydwu stronach polsko-czeskiej granicy, rozwija się narciarstwo -- zarówno zjazdowe (Ośrodek Narciarski „Czarna Góra" w Siennej i Stacja Narciarska „Kamienica" ), jak i biegowe. Teraz samorząd zachęca potencjalnych inwestorów do kompleksowego zagospodarowania góry Krzyżnik.

IDEA ZAGOSPODAROWANIA GÓRY
Ideą zagospodarowania Krzyżnika jest stworzenie „miejskiej góry parkowej" dla mieszkańców Stronia Śląskiego i okolic, zaś dla turystów -- turystycznej atrakcji w postaci ciekawie zagospodarowanej, łatwo dostępnej góry, sprzyjającej wypoczynkowi rodzinnemu oraz rekreacji o każdej porze roku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego góra Krzyżnik przeznaczona jest na usługi sportu i turystyki wraz z zabudową towarzyszącą (gastronomia, noclegi, parking). Uzbrojenie terenu oraz dostęp komunikacyjny są bardzo dobre. Przez teren przebiega linia energetyczna średniego napięcia oraz linie kanalizacyjne i wodociągowe. Działki inwestycyjne położone są przy asfaltowej drodze o bardzo dobrym stanie technicznym, prowadzącej ze Stronia Śląskiego w kierunku zalewu w Starej Morawie i dalej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz do polsko-czeskiego przejścia granicznego na Przełęczy Płoszczyna.

Przedstawiona wizualizacja nie jest projektem, a stanowi jedynie graficzną prezentację jednej z wielu możliwości zagospodarowania Krzyżnika. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim jest otwarty na rozmowy nad sposobem zagospodarowania góry, przy czym za najbardziej pożądane uznaje się takie elementy infrastruktury, które zadecydują o atrakcyjności turystycznej Krzyżnika także poza sezonem zimowym, np.:
- całoroczna kolej linowa o długości 650m,
- karczma górska z tarasem widokowym pod szczytem góry,
- stok narciarski (długość 650m, szerokość 150m, różnica wysokości 180m).
- zjeżdżalnia grawitacyjna o długości 900m,
- tor saneczkowy (całoroczny),
- tematyczne ścieżki spacerowe nawiązujące do przeszłości góry (według podań, jeszcze w XIX w. na Krzyżniku odprawiane były pogańskie obrzędy, góra kryje też wiele geologicznych ciekawostek, była m.in. miejscem wydobycia marmurów),
- trasy treningowe dla ekstremalnego kolarstwa górskiego.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem aby zaprezentować możliwości inwestycyjne na górze Krzyżnik. Zapraszamy do rozmów. Kontakt: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, www.stronie.pl, tel. 74 811 77 11.

Mapa

Znajdź dojazd