Ogłoszenie przetargów na sprzedaż działek położonych we wsi Stara Morawa

Informacje

Cena: 65000
Powierzchnia: 1862
Numer działki: 279/14-279/23

Opis

Ogłoszenia przetargu

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

Nieruchomości położone we wsi Stara Morawa , KW nr SW1K/00074497/8:

1)  dz. nr 279/14 o pow. 2002 m2,cena wywoławcza netto- 70 000 PLN,  wysokość wadium  – 3 500 PLN,

2) dz. nr 279/15 o pow. 2476 m2, cena wywoławcza  netto- 80 000 PLN, wysokość  wadium – 4 000 PLN,

3) dz. nr 279/16 o pow. 2495 m2, cena wywoławcza netto-  80 000 PLN,  wysokość  wadium  –4 800 PLN,

4) dz. nr 279/17 o pow. 2073 m2, cena wywoławcza netto-  80 000 PLN,  wysokość  wadium  –4 000 PLN,

5) dz. nr 279/18 o pow. 2504m2,  cena wywoławcza netto-   80 000 PLN,  wysokość  wadium –4 000 PLN,

6) dz. nr 279/19 o pow. 1862 m2, cena wywoławcza netto-   70 000 PLN,  wysokość  wadium –3 500 PLN,

7)dz. nr 279/20 o pow. 2221 m2,  cena wywoławcza netto-   73 000 PLN,  wysokość  wadium  –3 700 PLN,

8) dz. nr 279/21 o pow. 1929m2,  cena wywoławcza netto-   75 000 PLN,  wysokość  wadium  –3 800 PLN.

9) dz. nr 279/22 o pow. 2056m2,  cena wywoławcza netto-   65 000 PLN,  wysokość  wadium  –3 300 PLN.

10) dz. nr 279/23 o pow.2282m2, cena wywoławcza netto- 85 000 PLN,  wysokość  wadium  –  4 300 PLN.

 

Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu  doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego   nieruchomości oznaczone są w planie symbolem UT3  – usługi hotelarskie , obiekty sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi i pow. ogólnej co najmniej 100m2.

Przetargi odbędą się w dniu 2 października  2017 r. od godz. 9 : 00, 9 : 15, 9 :30,  9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15,   ( wg. kolejności  działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna) .

Warunki przetargów :

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - działka nr ….”  do 26 września 2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Ogłoszenia o przetargu dostępne są  na stronie  internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka

Przetargi, zbycie nieruchomości – 2017 r.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr  12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd