Ogłoszenie przetargów na sprzedaż działek położonych we wsi Goszów

Informacje

Cena: 50000
Powierzchnia: 1438
Numer działki: 28)2-28/9,28/15-28/16,28/21-28/22

Opis

Ogłoszenia przetargu

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza  przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie

I. Nieruchomości  położone we wsi Goszów, KW nr SW1K/00044525/5:

1)  dz. nr 28/2 o pow. 1625m2, cena wywoławcza netto - 55 000 PLN,  wysokość wadium  – 2 800 PLN,

2) dz. nr 28/7 o pow. 1593m2,  cena wywoławcza netto-  55 000 PLN ,  wysokość  wadium –2 800 PLN,

3) dz. nr 28/8 o pow. 1578 m2, cena wywoławcza netto-  55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN,

4) dz. nr 28/9 o pow. 1579 m2, cena wywoławcza netto-  55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN,

5) dz. nr 28/15 o pow.1579 m2,cena wywoławcza netto-  55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN,

6) dz. nr 28/16 o pow.1578 m2, cena wywoławcza netto- 55 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 800 PLN,

7)dz. nr 28/21 o pow. 1814m2, cena wywoławcza netto-  60 000 PLN,  wysokość  wadium  –3 000 PLN,

8) dz. nr 28/22 o pow.1438m2, cena wywoławcza netto-  50 000 PLN,  wysokość  wadium  –2 500 PLN.

 

Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu  doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00044525/5 .

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w planie symbolem GO.24.MNn – nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przetargi odbędą się w dniu 29 września  2017 r. od godz. 9 : 15, 9 : 30, 9 :45,  10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00  ( wg. kolejności  działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Warunki przetargów :

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - działka nr ….” ,  do 25 września  2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Ogłoszenia o przetargu dostępne są  na stronie  internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka

Przetargi, zbycie nieruchomości – 2017 r.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr  12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd