Ogłoszenie piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości 75)4, obręb Stara Morawa

Informacje

Cena: 72000
Powierzchnia: 2005
Numer działki: 75)4

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza piąty  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości położonej  na terenie wsi Stara Morawa  :

 

Opis nieruchomości:

1. dz. nr 75/4 o pow. 2005 m2 położona we wsi Stara Morawa, KW Nr SW1K/00043663/7 w planie zagospodarowania  przestrzennego wsi Stara Morawa  w/w nieruchomość przeznaczona jest pod  zabudowę   mieszkaniową jednorodzinną z  usługami , symbol planu-6MNU.  

Cena wywoławcza netto- 72 000,00 PLN,  wysokość wadium  – 3 600,00 PLN.

Do ww. ceny wywoławczej doliczony będzie należny podatek VAT .

 

Warunki przetargów :

1. Przetarg odbędzie się w  dniu 25 sierpnia  2017 r. o godz. 12:00 , obręb Stara Morawa  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr….”-   przelewem  najpóźniej  do  dnia 21 sierpnia  2017 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Ogłoszenia o przetargu dostępne są  na stronie  internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka

Przetargi,  zbycie nieruchomości – 2017 r.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr  12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd