Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Stary Gierałtów

Informacje

Cena: 50000
Powierzchnia: 2006
Numer działki: 602)1, 602)2,602)3, 502)4, 602)5

Opis

OGŁOSZENIE PRZETARGU

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie:
Nieruchomości położone we wsi Stary Gierałtów, Gmina Stronie Śląskie :
1) dz. nr 602)1 o pow. 2006 m2, cena wywoławcza netto- 70 000 PLN , wysokość wadium – 3 500 PLN,
2) dz. nr 602)2 o pow. 2002 m2, cena wywoławcza netto- 70 000 PLN, wysokość wadium – 3 500 PLN,
3) dz. nr 602)3 o pow. 1277 m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN , wysokość wadium – 2 500 PLN,
4) dz. nr 602)4 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN,
5) dz. nr 602)5 o pow. 1278 m2, cena wywoławcza netto- 50 000 PLN, wysokość wadium – 2 500 PLN.
Do ww. cen wylicytowanych w drodze przetargu doliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr SW1K/00043446/0 .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem 139MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Ze względu na powierzchnię działek nr 602)3, 602)4 i 602)5 (1000m2)wydzielone działki mogą być przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetargi odbędą się w dniu 31 lipca 2017 r. od godz. 9 : 00, 9 : 15, 9 :30, 9:45, 10:00 ( wg. kolejności działek ) w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 (sala konferencyjna).
Warunki przetargów :
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg- działka nr ….” , do 25 lipca 2017 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka
Przetargi, zbycie nieruchomości – 2017 r.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

Mapa

Znajdź dojazd