0011 Sienna

Informacje

Cena: 1500000
Powierzchnia: 22725
Numer działki: 15/1
KW Nr: 60381

Opis

Nieruchomość nie zabudowana gruntowa, położona jest w centralnej strefie miejscowości Sienna , obejmującej tereny wokół Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” , przylegająca do dużych terenów leśnych. Uzbrojenie działki średnie ,istnieje możliwość podłączenia do linii energii elektrycznej wysokiego napięcia, której dwa słupy zlokalizowane na dolnej części działki. Istnieje również możliwość podłączenia do kanalizacji ściekowej Ø160, wodociągu Ø90 oraz podziemnego kabla sieci energetycznej niskiego napięcia, które to elementy infrastruktury doprowadzone są do sąsiednich działek nr 15/2 -15/5.Sąsiedztwo-otoczenie bardzo dobre, niewielka odległość od Centrum Sportów Zimowych „Czarna Góra” ok. 600m.

Nieruchomość w części oznaczona jest symbolem MU (o pow. 17317m 2 ) i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi, a w części symbolem Ls (o pow. 5408m2)i przeznaczona jest pod istniejące lasy.

Mapa

Znajdź dojazd